O kompaniji

Osnovne informacije

Firma Kovintrade d. o. o. Srbija je osnovana 2004. godine kao deo Kovintrade grupacije. Kovintrade grupacija se sastoji od majke-firme Kovintrade d. d. Celje i mreže kćerki-firmi koje imaju predstavništva u 11 evropskih zemalja. U grupi imamo više od 5500 kupaca i 1500 dobavljača u 50 zemalja.

Strateške oblasti poslovanja firme Kovintrade d. o. o. Srbija:

  • Crna metalurgija;
  • Obojena metalurgija;
  • Metalurški proizvodi;
  • Sirovine;
  • Usluga sečenja


Ime firme:
Kovintrade d. o. o. Srbija

Adresa: Batajnički drum 23, 11000 Beograd

Tel.:+381 11 3622 722, +381 11 3622 723

E-mail: info@kovintrade.rs

Matični broj: 17556703

PIB: 103366152