Serbia

Firma Kovintade d. o. o. je osnovana 2004. godine. Bavimo se prodajom materijala iz oblasti metalurgije (obojene i crne), sirovina, livarskog materijala, materijala za zavarivanje i ferolegura.

KOVINTRADE D.O.O. BEOGRAD
Batajnički drum 23 Zemun
11080 Beograd, Republika Srbija

Director: Maruša Kerč Vesel

PE Kragujevac
Trg Topolivac 4
34000 Kragujevac, Republika Srbija

Vodja enote Kragujevac: Miodrag Topuzović