Alatni čelik i specijalni čelik

Alatni čelik za rad u hladnom stanju

Alatni čelik za rad u hladnom stanju ima visok sadržaj hroma, sa visokim stepenom površinske tvrdoće. Takođe poseduje dobru žilavost i postojanost pri obradi. Koristi se za različite alate za rad u hladnom stanju, kao što su alati za sečenje i alati za merenje.

Sledeće kvalitete držimo na lageru:

 • W. Nr. 1.2379

  Fi: 10 mm – 423 mm
  Široko-pločasti: debljina mm – 90 mm, širina 300 mm – 505 mm
  Blokovi: debljina 100 mm – 400 mm, širina 600 mm – 1010 mm;
 • W. Nr. 1.2842

  Fi: 15 mm–252 mm
  Široko-pločasti: debljina 26 mm – 90 mm, širina 505 mm
  Blokovi: debljina 400 mm, širina 600 mm;
 • W. Nr. 1.2767

  Široko-pločasti: debljina 26 mm – 90 mm, širina 505 mm
  Blokovi: debljina 200 mm – 400 mm, širina 600 mm – 1010 mm.

Pored navedenih kvaliteta, takođe možemo isporučiti i: W. Nr. 1.2436, 1.2080, 1.2360, 1.2362, 1.2363, 1.2631, 1.4034, OH 255.

Alatni čelik za rad u vrućem stanju

Karakteristike alatnog čelika za rad u vrućem stanju su snaga i tvrdoća, koje su neophodne kako bi alat funkcionisao dobro na visokim temperaturama. Ova vrsta čelika se koristi za proizvodnju alata za rad u vrućem stanju, npr. za livenje pod pritiskom, vruće sečenje, aluminijumsku ekstruziju.

Sledeće kvalitete držimo na lageru:

 • W. Nr. 1.2343

  Fi: 15 mm – 353 mm
  Široko-pločasti: debljina 26 mm–90 mm, širina 505 mm
  Blokovi: debljina 100 mm – 400 mm, širina 600 mm –1010 mm;
 • W. Nr. 1.2343 EPŽ

  Blokovi: debljina 400 mm, širina 600 mm;
 • W. Nr. 1.2344

  Blokovi: debljina 400 mm, širina 600 mm;
 • W. Nr. 1.2344 EPŽ

  Blokovi: debljina 400 mm, širina 600 mm.

Pored navedenih kvaliteta, takođe možemo isporučiti i: W. Nr. 1.2365, 1.2367, 1.2714.

Alatni čelik za preoblikovanje plastike

Alati za preoblikovanje plastike moraju imati sposobnost da izdrže visoke temperature i pritisak. Karakteriše ih otpornost na habanje i u specijalnim slučajevima otpornost na koroziju. Koriste se za proizvodnju aktivnih delova i osnovnih ploča za alate.

Sledeće kvalitete držimo na lageru:

 • W. Nr. 1.2312+QT

  Fi: 15 mm – 302 mm
  Pločasti: debljina 10 mm – 110 mm
  Blokovi: debljina 120 mm – 400 mm, širina 600 mm – 1010 mm;
 • W. Nr. 1.2738+QT

  Blokovi: debljina 400 mm, širina 600 mm.

Specijalni čelik

Specijalni čelik je čelik sa veoma specifičnim standardima i upotrebljava se u energetskoj industriji, naftnoj industriji, avio-industriji i hemijskoj industriji.

Možemo obezbediti sledeći materijal: W. Nr. 1.4006, 1.4913, 1.4923, 1.4122, 1.4034, 1.4724 …

Brzorezni čelik

Brzorezni čelik se koristi za proizvodnju alata za sečenje (bušilice, noževi, testere).

Sledeće kvalitete držimo na lageru:

 • W. Nr. 1.3343

  Fi: 12 mm – 200 mm
 • W. Nr. 1.3355

  Fi : 12 mm – 200 mm

Pored navedenih kvaliteta, takođe možemo isporučiti i: W. Nr. 1.3243 i 1.3247.