Materijal za zavarivanje

Kao deo našeg prodajnog programa, možemo ponuditi prozivode i servis u oblasti materijala za zavarivanje:

  • Žica za zavarivanje pod zaštitnim gasom MIG/MAG postupkom SG2, SG3;

  • Rutilno punjena žica za zavarivanje MIG/MAG postupkom Supercored 71
  • Žica za zavarivanje pod zaštitnim gasom za zavarivanje srednjelegiranih čelika: Cr, Ni, Mo, ER 100, ER 110;

  • Elektrode za zavarivanje niskolegiranih, srednjelegiranih i visokolegiranih čelika (rutilna, bazična, celulozna);

  • Visokolegirane elektrode za zavarivanje vatrootpornog čelika;

  • Elektrode za posebne namene (za navarivanje slojeva otpornih na habanje);

  • Aluminijumska žica za zavarivanje i lemljenje.