Sečenje

Trgovina metalurgijom takođe uključuje i dodatne usluge, kao što je sečenje materijala, priprema za procese proizvodnje koji slede. U Steel centru Kragujevac nudimo usluge sečenja alatnog čelika testerama, kao i sečenje lima metodom gasnog sečenja. U Steel centru Beograd nudimo slitovanje i sečenje lima iz kotura, kao i proizvodnju šavnih cevi koje obavlja naš kooperant. Materijal sečemo prema specijalnim zahtevima kupca.